Contact

Ton Scherpenzeel​

c/o Write On Productions

PO Box 1294

1200 BG Hilversum

e-mail:

Fotocredits.

We hebben er voor gekozen niet bij iedere foto een naamsvermelding van de maker te zetten. Dank aan alle fotografen van wie we een of meerdere foto's mochten gebruiken: Govert de Roos, Bob Bronshoff, Peter de Bock, Rob Verhorst, Menno van Brucken Fock, Constance Zwerus nog vele anderen van wie we de naam niet konden achterhalen. Mocht u vinden dat we uw beeldmateriaal onterecht hebben gebruikt of u wilt in dit rijtje genoemd worden, stuur een mailtje en we zullen uw naam er aan toevoegen of desgewenst uw foto terstond verwijderen.

PRIVACY STATEMENT

 

In het kader van de op 25 mei 2018 in werking getreden nieuwe privacy wet, laten wij u het volgende weten:


Tonscherpenzeel.com zal de door u zelf vrijwillig aan ons afgestane informatie met respect voor uw privacy behandelen, en deze niet aan derden overdragen.

 

Twijfelt u daar aan, of heeft u vragen, dan verzoeken wij vriendelijk dit bij ons te melden (mailto: writeonprod@chello.nl), dan verwijderen wij desgewenst terstond alle informatie die wij mogelijk over u hebben.

Als u zich niet meldt, gaan we er van uit dat u akkoord gaat met de verwerking van uw informatie zoals de wet dat toestaat.

 

========================================================================


Concerning the new privacy laws that have been enforced as from May 25 2018, we inform you that:

Tonscherpenzeel.com will respectfully treat the data that you have supplied to this website voluntarily in regards to your privacy. These data will not be transferred to third parties.

In doubt? Questions? Please let us know (mailto: writeonprod@chello.nl) and if you wish, we will immediately erase all information we may have about you.

When we do not hear from you, we assume you agree with our processing your data according to all national and international applicable laws.