top of page

Translate with Google

IT'S ALL ABOUT THE MONEY

 

October 2018

 

On August 31 Fish posted his answer on Facebook to the many questions he received after publishing his current tour dates. It’s an article well worth reading and it articulates exactly what touring bands are confronted with.

 

The questions I am referring to can be summarised in the following: ‘why don’t you play [name venue], please come to [name country]?’ His explanation was as simple as it was clear: “Touring is expensive, and if venues or promotors aren’t willing to pay a certain amount, we will lose money. That’s a risk I can not afford.”

 

We're getting these questions too. Although Kayak play in a different league altogether (we wish we had his problems) the same answer more or less applies to us: if we are not playing a certain venue or country, we did not get the financial offer that was needed to at least break even- or the venue/promotor wasn’t interested at all to book us. That’s the reality we (and many bands, I can tell you) are facing. And with the Brexit coming up, prospects are even worse.

 

It’s not that we do not want to go to France, Spain, Italy, Poland, Switzerland, and the rest of Europe (except the UK, Sweden, Norway, Germany and Russia where we do play). Hell, we’re not even playing all the venues we’d like in Holland. 

 

Believe me, there’s nothing we’d rather do. It’s just not possible without losing money or running a big risk to lose it. And it is unlikely that merchandise and possible record sales (what?) will make up for that. 

 

The only way to get us [here] would be to all approach a promotor or venue and explain how profitable it would be for them if they booked Kayak [here]. Good luck! 

 

POEN, POEN, POEN, POEN

 

 

Op 31 augustus schreef Fish op Facebook een uitgebreid antwoord op de vele vragen die hij ontving naar aanleiding van het tourschema dat hij had gepubliceerd. Het is de moeite waard dat stuk te lezen, en het geeft precies weer waar tourende bands mee te maken hebben.

 

De vragen waarop ik doel kunnen worden samengevat als: ‘waarom speel je niet [naam van de zaal], kom asjeblieft naar [naam van het land]?’ Zijn uitleg was even simpel als helder: “Touren is duur, en als de zalen of promotors een bepaald bedrag niet willen betalen, maken we verlies. Dat risico kan ik me niet veroorloven.”

 

Wij krijgen die vragen ook. Hoewel Kayak wel in wat een lagere divisie speelt (we zouden willen dat we zijn problemen hadden), gaat voor ons min of meer hetzelfde op. Als we in een bepaalde zaal of land niet spelen, hebben we doodeenvoudig niet het bedrag kunnen bedingen, nodig om op zijn minst quitte te spelen- of de zaal/promotor was niet eens geïnteresseerd om ons te boeken. Dat is de realiteit waarmee wij (en vele bands met ons, geloof me) te maken hebben. En met de aanstaande Brexit wordt het allemaal alleen maar nog moeilijker.

 

Het is echt niet dat we niet naar Frankrijk, Spanje, Italie, Polen, Zwitserland en de rest van Europa willen (ok, we spelen wel in Engeland, Noorwegen, Zweden, Duitsland en Rusland). Mensen, we komen niet eens in alle zalen van Nederland waar we zouden willen.

 

Neem van mij aan dat we niets liever zouden doen. Het kan echter niet zonder daarbij geld te verliezen of aanzienlijke risico's te lopen. Merchandise en mogelijke plaatverkoop (wat?) maken dat waarschijnlijk nooit goed. 

 

De enige manier om ons [hier] te krijgen, is door massaal een zaal of promotor te benaderen, en uit te leggen hoe winstgevend het voor hen zou zijn als ze Kayak [hier] zouden boeken. Succes!

18016_GlassVille-Music_iO-Pages-adverten
bottom of page